Reisikindlustus

Reisikindlustus aitab Sul rahulikuma südamega reisida. Kindlustuse tegemine säästab sind õnnetuste ja viperuste korral ootamatutest väljaminekutest ja tagab äkilise sündmuse tõttu tekkinud otseste kuludega abi tagades muretuma puhkuse- või ärireisi. Reisikindlustus katab ootamatud ja ettenägematud haigestumised välismaal. Lisakatete puhul saab end kindlustada ka paljude teiste erinevate ootamatuste jaoks.

Alati on võimalik reisikindlustuse sõlmimisel juurde osta täiendavaid kindlustuskaitseid, et maandada teisi võimalikke riske nagu näiteks õnnetusjuhtumid, reisitõrke- ning pagasikindlustuse juhtumid. Reisikindlustuse kaitsed tasub valida vastavalt reisi eripärale. Sõltuvalt riigist võivad näiteks ravikulud olla väga erinevad, mistõttu tasub hoolikalt valida kindlustussumma vastavalt reisi sihtkohale ja pikkusele. Alati tasub juurde valida reisitõrke ja pagasi kaitse.

Jepp.ee platvormil saad valida endale sobiva kindlustuspakkuja ja kindlustusperioodi. Kindlustatud isiku kõrge vanuse puhul võib erinevate kindlustuspakkujate seas olla erisusi.

Peamised reisikindlustuse kaitsed on:

  • Meditsiiniabi kindlustus - meditsiiniabi kindlustus aitab juhul, kui inimene reisil olles ootamatult haigestub, saab vigastada ning vajab seetõttu arstiabi välisriigis. Vali vastavalt reisi iseloomule õiged kindlustussummad (limiidid), sest ravi hinnad võivad maailma eri paikades olla väga erinevad.

  • Reisitõrke kindlustus - reisitõrke kindlustus aitab juhul, kui reis ei toimu nii nagu oli planeeritud. Näiteks saab selle põhjus olla lennu hilinemine, lähedase ootamatu haigestumine või looduskatastroof sihtkohariigis. Reisitõrke kindlustussumma valikul tuleb lähtuda sellest, kui suured on Sinu esialgsed reisikulud kokku. Hea on kalkuleerida, kui palju võib maksma minna ootamatu reisilt naasmise transport ja valida summa suurema võimaliku kulu järgi. On olemas ka laiendatud reisitõrge, mis pakub lisakatteid, näiteks (reisi põhjuseks oleva) ürituse ärajäämine, streik, omal soovil tühistamine või loodusõnnetuse saabumine. Enamasti kehtib reisi ärajäämise osas kolmepäevane viiteaeg ehk kindlustuskaitse hakkab kehtima kolm päeva peale lepingu jõustumist. Näiteks, kui poliis ostetakse 04.09, siis on ärajäämise kindlustuskaitse kehtiv alates 07.09. Mõnikord reisitõrke laiendatud kaitsega peab kindlustus olema ostetud kaks nädalat peale piletite ostmist (oleneb seltsist) või broneerimist. Seetõttu on tähtis kindlustuse ostmisel üle vaadata ka ajalised tegurid.

  • Pagasikindlustus - kindlustatud pagasiks on kindlustatud isikuga reisil kaasas olevad isiklikud esemed. Pagasikindlustus aitab juhul, kui inimese pagas reisil olles kas kaob, kahjustub, hävib või hilineb sihtriiki. Tasub lüüa kokku, kui palju maksaks kogu Sinuga reisil kaasas olevate asjade – rõivad, tehnika jms – asendamine uute samaväärsetega. Tasub üle käia kindlustusseltsi nimekirja asjadest, mis pagasina ei ole kindlustatud. Tihti on sellises nimekirjas muuhulgas näiteks sularaha, väärtpaberid, prillid, õrnad esemed, käsikirjad, tarkvara, sõidukid, loomad, taimed jne.

  • Vastutuskindlustus - vastutuskindlustus aitab juhul, kui inimene või tema reisikaaslane põhjustab reisil olles kogemata hooletusest kahju kolmandale isikule (reisikaaslasele või pereliikmele põhjustatud kahju üldjuhul siia alla ei lähe) või tema varale ning kahjutekitajal tekib tsiviilvastutus. Hüvitamisele ei kuulu näiteks lemmiklooma tekitatud kahju, samuti sugulaste või hõimlaste tekitatud kahju. Samuti ei hüvitata igasugust kahju, mille tekitamise ajal tuvastatakse teil alkoholijoove või narkootiliste ainete mõju all olemine.

  • Õnnetusjuhtumikindlustus - õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumiks on reisi ajal toimuv ettenägematu välismõjudest tingitud ja kindlustatu tahtest sõltumatu sündmus, mis põhjustab suure tervisekahjustuse, puude või surma. Juhtum peab aset leidma kindlustuse kehtivuspiirkonnas.

Klassikaline reisikindlustus jaguneb üldjuhul kolmeks – meditsiiniabikindlustus, reisitõrkekindlustus ja pagasikindlustus. Meditsiiniabi kindlustus on kõige olulisem osa reisikindlustusest, mis katab välisriigis alanud haiguse või juhtunud õnnetuse ravikulud. Meditsiiniabi kaitse on iga reisi lahutamatu osa, kuid kogemus on näidanud, et enamik reisikindlustuse kahjudest on seotud reisi ärajäämise, transpordi hilinemise või pagasiga. Selleks, et kulutused ei läheks suuremaks kui esialgu plaanitud, on mõistlik valida lepingule juurde reisitõrkekindlustus.

Tasub silmas pidada, et isegi Euroopa ravikaardi olemasolul tuleks endale teha reisikindlustus. Nimelt katab Euroopa ravikindlustuskaart ainult ootamatult tekkinud terviserikke ravi ja ainult riiklikes raviasutustes. Patsiendil tuleb ise maksta omavastutustasud (visiiditasud, voodipäevatasud, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud jne) vastavalt asukohamaa hindadele. Samuti ei kata Euroopa ravikaart haiglaabi erakliinikutes ega riikidevahelist transpordikulu. Seetõttu soovitab ka haigekassa reisile minnes sõlmida erakindlustusfirmas meditsiiniabi kaitsega reisikindlustus, mis sõltuvalt tingimustest kompenseerib mõned või kõik patsiendi tehtud kulutused.

Reisikindlustust ostes on kõige olulisem aru saada, kas see katab peamised riskid ja kui suur on kaitsete ulatus. Vali vastavalt reisi iseloomule õiged kaitsed, näiteks suusatama minnes tuleks osta lisakaitse, mis katab kõrge riskiga tegevusi. Vastavate katete olemasolul, on spordiga tegelemisel õnnetusjuhtumid ja tsiviilvastutus kindlustatud üksnes juhul, kui spordialaga tegelemine on poliisil ka märgitud, näiteks „Lumelaud“, „Kaljuronimine“, „Allveeujumine“ või ka lihtsalt „Ekstreemsport“. Sama kehtib välismaal töötamise kohta.

Kindlasti tasub iga kindlustuskaitse puhul lugeda läbi tingimused ja välistused, et mõista täpselt, mis on kaetud ja mis ei ole. Jepp.ee lehel saab valida nii erinevate kindlustussummade kui ka erinevate lisakindlustuskaitsete vahel, mis võimaldavad muuta kindlustuskaitse veel ulatuslikumaks ja seada kaitsed vastavalt reisi iseloomule ja eelistustele. Reisikindlustust saab sõlmida nii üksikisikule kui ka mitmele inimesele korraga.
© Aon Baltic. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Cookie settings