Kindlustusmaakleri tingimused

Maaklerlepingu sõlmimise eelne teave

UADBB Aon Baltic Eesti filiaal, registrikoodiga 11915671 (edaspidi tekstis Aon), on kindlustusmaaklerina tegutsev ettevõte. Asukoha aadress Telliskivi 60 – N63, 10412 Tallinn; telefon +372 618 8888; e-post myyk@jepp.ee; veebileht www.jepp.ee.

Aon pakub maaklerteenust lähtuvalt kliendi huvidest, vahendades talle lepinguid sõltumatu analüüsi alusel, mis tähendab, et Aon on kliendi suhtes kindlustusseltsiga kliendi esindajaks ja teeb kindlustuslepingute vahendamisel kindlustusseltsidega koostööd ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik kindlustuspakkumuste küsimiseks, kindlustuslepingu sõlmimise vahendamiseks, kliendi abistamiseks kahju korral ja muudel juhtumitel, kui see on vajalik Kliendi huvide kaitsmiseks.

Kindlustusmaakleri vahendustasu on üldjuhul protsent kindlustusmaksest või fikseeritud tasu. Kindlustusmaakler võib saada vahendustasu nii kindlustusvõtjalt, kui ka viisil, et vahendustasu tasub kindlustusselts kindlustusvõtja eest või eelkirjeldatud viise kombineerides. Kindlustusmaakler avaldab kliendile alati tema poolt saadava vahendustasu suuruse ja kelle poolt vahendustasu makstakse ning vahendustasu kujunemise põhimõtted kindlustuslepingu põhiselt koos kindlustuspakkumusega.

Kliendikaebused lahendatakse vastavalt Aon kliendikaebuste läbivaatamise ja lahendamise korrale, mis on avaldatud veebilehel www.jepp.ee. Maakleri tegevuse peale on kliendil õigus pöörduda kaebusega Finantsinspektsiooni (pöördumise tingimused on avaldatud www.fi.ee) või kohtu poole (www.kohus.ee). Tarbijast kliendil on õigus esitada kaebus ka tarbijakaebuste komisjonile (pöördumise tingimused on avaldatud www.tarbijakaitseamet.ee).

Kindlustusmaakleri vastutuskindlustuslepingu kindlustusandjaks on AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU), aadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn.

Aon on kantud Finantsinspektsiooni välismaiste kindlustusmaaklerite filiaalide nimekirja. Sellekohast kannet saab kontrollida Finatsinspektsiooni kodulehel www.fi.ee.

Aon võib kogu eelpool sätestatud info avaldada kindlustusvõtjale suuliselt ja saata hiljem püsival andmekandjal koos Maaklerlepingu üldtingimuste ja kindlustuspakkumusega.Kindlustusmaakleri tingimused
© Aon Baltic. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Aoni privaatsuspoliitika. Cookie settings