Foto 13.10.2020

Mobiiltelefoni kasutamise kohta autoroolis olles

If Kindlustus viis läbi küsitluse autojuhtide seas, tuvastamaks palju inimesi on teadlikud oma harjumustest mobiiltelefoni kasutamisel autoroolis istudes.
Antud uuring viidi läbi Eestis, Lätis ja Leedus ning osalejaid oli ligi 1000 inimest igas riigis.

Uuringust selgub, et koguni 68% vastanutest kasutab telefoni kas helistamiseks või navigeerimiseks, aga ka muusika kuulamiseks, veebilehtede sirvimiseks ja sõnumite saatmiseks.

Enamus kasutab autos telefoni helistamiseks ja neljandik neist ei kasuta isegi käed-vaba süsteemi.

Sellest järeldub ikkagi, et väga suur hulk autojuhte tegelevad liikluses olles kõrvaliste tegevustega. See omakorda suurendab õnnetuse riske ja ühtlasi liikluskahjude arvu ning suurusi.

Ekslikult võib arvata, et juhul, kui teil on olemas liikluskindlustus, siis see hüvitab ka taolistel juhtudel teie poolt tekitatud kahjud ning teil endal mingisugust väljaminekut ei teki. Nimelt võib taolistel juhtudel liikluskindlustuse seltsil tekkida nende poolt väljamakstud hüvitise osas teie vastu tagasinõude õigus, juhul, kui kindlustusandjal on alus asuda seisukohale, et teie tegevus oli tahtlik. Samasugune probleem võib teil tekkida ka oma sõiduki remondiga, kui eeldate, et saate oma sõiduki remontida soetatud kaskokindlustuse abil. Nimelt võib kaskokindlustuse seltsil tekkida alus kahju väljamaksmisest keelduda, kuna olete taoliselt käitudes rikkunud kindlustustingimustes toodud ohutusnõudeid ning Liiklusseaduses toodud vastavaid juhi kohustusi.

Antud artikkel on koostatud IF Kindlustuse uuringu alusel ning täpsemat infot selle kohta leiad IF-I kodulehelt.

© Aon Baltic. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Aoni privaatsuspoliitika.