Foto 29.03.2023

Liiklusõnnetuse ABC

Liiklusõnnetusse sattudes võib esile kerkida mitmeid olulisi küsimusi. Helistada politseisse või kindlustusse? Parkida auto või mitte? Jepp.ee nimetab peamised tegevused, mida liiklusõnnetuse puhul kõik liiklejad teadma peaksid.

Kevade ja sooja saabudes on tänavatel täheldada aina rohkem liiklejaid, sealhulgas neid, kes sõidavad jalgratta või tõukerattaga. Seetõttu tasub aktiivses liikluses olla tähelepanelikum. Rohkem võib täheldada väljas mängivaid lapsi, erinis õppeasutuste ümbruses, kellest paljud noored võivad oma kogenematuse tõttu liiklusele vähe tähelepanu pöörata.

 

Mida teha, kui toimub liiklusõnnetus?

Kõigepealt peab välja selgitama, kas inimesed on saanud vigastada ja sellisel puhul koheselt hädaabi numbrile 112 helistada. Kui aga läheb õnneks ja keegi viga ei saa ning autojuhtidel on juhtunu põhjustes üksmeel valmidusega seda kohapeal kirjalikult ka kinnitama, siis ei ole vaja politseid kutsuda. Õnnetuse kirjeldus, sealhulgas asjaolud, osalised ja vastutav isik, peaks olema tehtud ja kinnitatud enne sündmuskohalt lahkumist. Politseid on aga tarvis teavitada siis, kui keegi asjaosalistest ei ole nõus võtma vastutust õnnetus eest.

Liikluskindlustuse Fondi veebirakendus pakub nüüd võimalust registreerida oma kahjujuhtum lehel avarii.lkf.ee. Liiklusõnnetuse teabe kirjalik vorm ehk LÕ teade on ka veel käibel ja seda on võimalik saada kindlustusandjatelt ja bensiinijaamadest. Muidugi on liiklusõnnetuse andmed võimalik talletada ka täiesti tavalisele paberile. Peaasi, et kõik vajalikud ja asjakohased andmed oleksid välja toodud ja juhtide allkirjadega kinnitatud.

 

Kui leiab aset liiklusõnnetus, siis:

Peatu nii kiiresti kui võimalik ilma teisi liiklejaid ohtu seadmata ja lülita sisse ohutuled ja ääretuled. Kehva nähtavuse korral tasub teele asetada ohukolmnurk.-

- Kui keegi on saanud vigastada või kannatada ja vajab abi, peab koheselt helistama numbril 112. Võimaluse korral tasub esmaabi andmine kooskõlastada Päästeametiga. Juhul, kui keegi meditsiinilist abi ei vaja, tuleks kohe kirjalikult taasesitatavas vormis märkida ära õnnetuse asjaolud koos vastutava isikuga.

- Kui kutsusid politsei, siis pea meeles, et õnnetusse puutuvaid esemeid, sealhulgas sõidukeid endeid, ei tohi liigutada. Erand on siis, kui eelnevalt on tunnistajate kohalolekul kirja pandud sõiduki ja esemete asend ja jäljed ning teiste sõidukite liiklus on asju liigutamata võimatu.

- Tasub õnnetusest, sealhulgas sõidukite olukorrast vahetult peale juhtunud, teha pilte või videosid. Seda erinis siis, kui politseid kohale ei ole kutsutud. Hea oleks ka üles tähendada pidurdusjäljed tee peal. Arukas oleks mainida kindlustusandjale video või piltide olemasolu, kes võivad hiljem tahta nende koopiat analüüsida.

- Märgi üles tunnistajate ja pealtnägijate nimed ja kontaktandmed.

- Kui liiklusõnnetuses osalenu soovib näha dokumente, siis esita need.

- Anna õnnetusest teada oma kindlustusandjale.

 

Selle aasta seisuga on liikluskindlustuse kahjude katteks välja makstud juba miljoneid eurosid. Et leevendada ootamatu liiklusõnnetuse tagajärgi, võiks eelnevalt lisaks liikluskindlustusele olla sõlmitud ka sõidukikindlustus ehk kaskokindlustus. Seda seepärast, et erinevalt liikluskindlustusest hüvitab kasko sinu autole tekkinud kahju ka sellisel juhul, kui ise avarii põhjustasid.

Liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse kalkulaatorit saab kasutada jepp.ee leheküljel, et valida endale sobivaim hind.

 

Antud artiklis on kasutatud politseiameti juhtnööre ja Gjensidige avaldatud artiklit, mis on leitav Gjensidige koduleheküljelt.

© Aon Baltic. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Cookie settings