Foto 20.03.2023

Kaskokindlustuse kihid

Kaskokindlustuse näol on tegemist ainsa kindlustusliigiga, mis hüvitab Sulle auto kahju ka sellisel juhul, kui oled ise liiklusõnnetuse põhjustaja. Seetõttu on kaskokindlustuse sõlmimine kindlasti aspekt, mida auto soetamisel kaaluda. Tasub teada, kuidas kaskokindlustust sõlmida ja milliseid lisariske juurde valida.
Kõigepealt on mõistlik läbi mõelda kõige süngem stsenaarium, et vaagida, millist abi ja tuge Sa õnnetusjuhtumi korral kindlustuspakkujalt tahaksid. Kas olulisem on väiksem kuumakse või õnnetuse järgse kulude maksimaalne vähendamine? Kas asendusauto kättesaadavus on hädavajalik või ajavad trammid-bussid ka asja ära? Vastavalt prioriteetidele kujuneb ka kuumakse ja omavastutuse summa.
Tegelikkuses peitub kaskokindlustuses veelgi rohkem katteid. Peale eelmainitu aitab kaskokindlustus näiteks ka kuritegevuse ja loodusjõudude tekitatud kahjude vastu, mis erinis tormihooajal marjaks ära kulub. Kõikide sõiduautode kaskokindlustuse juurde arvatakse vaikimisi ka Autoabi. Autoabi tuleb appi kahjude või ootamatute rikete puhul, kus ei ole võimalik enam ise sõidukiga sõita. Näiteks juhtumid, kus auto rehv läheb ettenägematult tee peal katki või saab aku hoopis tühjaks, mistõttu ei saa autot ka remonditöökotta toimetada.
Asendussõiduki kindlustus on lisarisk, mille puhul saab kindlustusandja hüvitada asendussõiduki rentimise või ühistranspordi kulud vastavalt valitud limiidile kindlustuspoliisil. Inimestel, kelle igapäevaelu korralduseks on mõni liiklusvahend hädavajalik, peaks see lisarisk kindlasti juurde valitud olema, sest siis saab õnnetuse korral tavapärase eluga häirimatult edasi minna.
Juhi õnnetusjuhtumikindlustus on ka lisarisk. Sellega saab kindlustusandja hüvitada kahju seoses kindlustusjuhtumi tagajärjel kindlustatud sõidukis viibinud juhi kehavigastuse, trauma, invaliidsuse või surmaga. Selle lisariski valimisel on kindlustatud ka autojuht, mitte ainult auto ise, ja võimaldab õnnetusjuhtumi järel juhil mitte muretseda kaasnevate võimalike lisakulude pärast, vaid keskenduda kiirele tervenemisele. 
Omavastutuse vaba kahjukäsitluse lisariski soovitame valida klientidel, kellele pole tähtis, et kindlustusmakse oleks võimalikult madal. See-eest ei pea õnnetusjuhtumi korral tasuma omavastutuse summat, milleks on tavaliselt umbes mõnisada eurot. Lisariski kaitse kohaldumisel hüvitatakse kindlustusperioodi jooksul üks kindlustusjuhtum ilma omavastutust kohaldamata. Seda muidugi juhul, kui õnnetus on korrektselt vormistatud ja fikseeritud ning liiklusõnnetus toimus kahe sõidukiga.
Sõiduki remont tootja volitatud esinduses on lisarisk, mida tasub juurde valida neil klientidel, kes tahavad õnnetuse korral remonditööd teostada kindla autotootja esinduses.
Kaskokindlustuse ja liikluskindlustuse kalkulaatorit saab kasutada jepp.ee leheküljel, et valida endale sobivaim hind.

 

Artikkel on koostatud BTA uudise põhjal „Millele tuleks mõelda kaskokindlustust sõlmides?“ ja see on leitav BTA koduleheküljelt.

© Aon Baltic. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Cookie settings