Foto 27.07.2023

Kas autojuhid on liiga enesekindlad?

Eesti autojuhid on enesekindlad oma sõiduoskuste osas ning peavad ebatõenäoliseks, et nad ise võiksid avarii põhjustada. Suuremates linnades elavad noored juhid on eriti enesekindlad. See selgus läbiviidud uuringust, mis käsitles autojuhtide hirme ja kindlustusalaseid teadmisi.

Uuringu tulemustest ilmneb, et 64% autojuhtidest kardab kõige rohkem avariisid, mis on teise juhi süül tekkinud. Sarnaselt kardetakse ka metsloomadega kokkupõrkeid ja klaasikahjusid. Vähem kui pool vastanutest usub, et nad ise võiksid õnnetuse põhjustamises süüdi olla. Noored juhid ja suuremate linnade elanikud on selles osas kõige enesekindlamad, samas kui 40-49-aastased juhid ja väiksemate asulate elanikud peavad enda võimalust õnnetust põhjustada suuremaks.

Enamik kaskokahjusid tulenenud liiklusõnnetustest, millele järgnevad klaasikahjud. Kokkupõrked metsloomadega on endiselt üsna levinud. Sel aastal on Seesam registreerinud 130 metsloomadega seotud kindlustusjuhtumit, mille hüvitised ulatuvad ligikaudu 400 000 euroni. Eelmisel aastal oli metsloomadele otsasõidu juhtumeid peaaegu 600 ning kaskokindlustus hüvitas nende juhtumite eest üle 1,6 miljoni euro.

Uuringust selgus, et Eesti inimesed peavad parklakahjusid ja teelt väljasõitu kõige ebatõenäolisteks õnnetusteks. Parkimismajades ja -platsidel juhtub aga igapäevaselt õnnetusi, mis moodustavad märkimisväärse osa liiklusõnnetuste statistikast. Parklas juhtunud liiklusõnnetuste keskmine kahju on umbes tuhat eurot. Paraku esineb ka juhtumeid, kus süüdlane lahkub sündmuskohalt omaniku või politsei teavitamata. Sellised kahjud on viimastel aastatel üha sagedasemad.

Sõidukikahjude valdkonnajuht soovitab, et inimesed, kes avastavad, et keegi on parklas nende autole kahju tekitanud ja sündmuskohalt lahkunud, peaksid kohe politseisse helistama ja järgima nende antud juhiseid. Ta rõhutab ka parklates paiknevate turvakaamerate olulisust, mis võivad fikseerida õnnetuse põhjustaja.

Statistikast selgub, et peale parklatest lahkuvate õnnetuste põhjustajate torkavad silma ka tähelepanematusest tingitud õnnetused, nagu otsasõidud rajatistele ja tagurdamisel tekkinud õnnetused. Kindlustaja rõhutab, et hajameelsusel ei ole liikluses kohta ning inimesed peaksid liiklusesse minema puhanuna, hoiduma telefonikasutusest ja muudest häirivatest tegevustest. Ta rõhutab ka vastutuse võtmise tähtsust olukordades, kus ei pruugi olla tunnistajaid.

Kasuta autokindlustuse kalkulaatorit, et kaitsta enda rahakotti ja autot ning valida välja kõige soodsam kindlustuse pakkumine.

Antud artikkel on koostatud Seesam kindlustuse läbiviidud uuringu põhjal, mis on leitav Seesami koduleheküljelt.

© Aon Baltic. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Cookie settings