Foto 10.08.2023

Jalgrataste kindlustusest

Jalgratturite ja jalgratastega seotud liiklusõnnetused ja kukkumised on üsna tavalised, samuti ka vargused, mis võivad tekitada palju ebameeldivusi. Kuigi auto ja jalgratta kokkupõrkel hüvitab kahju tavaliselt auto kindlustus, on oluline valida õige kaitse ka teiste murede jaoks.

Kui midagi juhtub jalgrattaga, on põhiline mure tihti seotud vajaliku kindlustuse puudumise või mittepiisava kindlustuskaitse valikuga. Kuigi inimese koduse vara kindlustus võib tunduda piisav, ei hüvita see juhtumeid, mis on seotud ratta kasutamisest tingitud kahjudega, nagu otsasõit või kukkumine. Sellisteks juhtumiteks on abiks jalgrattakindlustus, mis sarnaneb sõiduki kaskokindlustusega ning katab kõiki peamisi jalgrattaga seotud kahjusid. Jalgrattakindlustuse saab sageli sõlmida koos kodukindlustusega.

Lisaks on oluline teada, et koduse vara kindlustushüvitise piirmäär võib olla ebapiisav jalgrattaga seotud kahjude katmiseks väljaspool kodu toimunud juhtumite korral. Jalgrattakindlustuse kindlustussumma peaks vastama jalgratta väärtusele ning jalgrattakindlustuse omavastutus võib olla madalam kui kodukindlustuse omavastutus.

Jalgrattaga liiklejate arv liikluses on oluliselt suurenenud ning huvi jalgrattakindlustuse vastu on samuti kasvanud. See võib olla seotud aktiivsema jalgrattaga liikumise propageerimise ning linnade investeeringutega jalgrattateedesse.

Kahjuks on kõige tavalisemad õnnetused jalgrattaga kukkumised, mis võivad olla üsna rasked ja põhjustada sõitjale tõsiseid vigastusi. Seetõttu on lisaks jalgrattakindlustusele oluline mõelda ka õnnetusjuhtumikindlustusele. Üks kukkumine võib tekitada jalgrattale ligikaudu 800–1000 eurot kahju ning lisanduda võivad ka ratturi enda vigastustest tulenevad kulud.

Et vältida rattaga liikumisel kukkumisi, on oluline järgida mõningaid ohutusnõudeid. Näiteks tuleb teedel koerte või laste läheduses hoobilt aeglasemalt sõita, kuna nende käitumine võib olla ootamatu. Kergliiklusteel liikudes tuleb arvestada teiste liiklejatega ning mööduda neist alati vasakult. Kiirus peaks kergliiklusteel olema jalakäija samm, ning oma lähenemisest tuleks märku anda rattakellaga. Alati tuleks kanda kiivrit ning reguleerimata ülekäigurajal peab olema teadlik sellest, et autojuhtide suhtes pole eesõigust, kuni jalgrattalt on maha tulnud. Jalgrattakindlustus katab jalgratta kahjustused või varguse, samas kui õnnetusjuhtumikindlustus hüvitab jalgratturi tervisekahjud ja vigastused.

Jalgrattaga sõites on oluline tagada endale sobiv kindlustuskaitse, et katta võimalikud kahjud ja riske, mis võivad tekkida liikluses. Õige kindlustuse valik annab rahuliku meele ning võimaldab nautida sõitu ja olla turvaline.

Antud artikkel on koostatud kindlustusseltsi tehtud analüüsi põhjal, mis on leitav Salva koduleheküljelt.

© Aon Baltic. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika. Kasutustingimused. Cookie settings